U Apatinu počinje sa radom klub za starija i odrasla lica

Pri Domu za stare i penzionere u Apatinu u četvrtak počinje sa radom Klub za starija i odrasla lica. U pitanju je klub kakav do sada nije postojao na teritoriji opštine Apatin, a izgrađen je zahvaljujući projektu koji nosi naziv ,,Razvoj usluga socijalne zastite u okviru regionalne gerontološke mreže”.

Podsećanja radi, pomenuti projekat realizovale su partnerske institucije, i to: Gerontološki centar Subotica, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za stare i penzionere Apatin i Dom za stare i nemoćne osobe Đakovo. Radi se o “INTERREG IPA” programu prekogranične saradnje Hrvatska Srbija 2014.-2020.

Ukupan budžet projekta iznosio je 526.361,10 evra, od čega donacije EU iznose 447.239,31 evra.

Klub za starija i odrasla lica samo je deo projekta u kom je apatinski Dom jedan od partnera. Ovaj Klub će pružati dnevne usluge u zajednici, a koje su namenjene licima trećeg životnog doba. Reč je o licima koja borave u svojim kućama.

Klubovi ovakvog tipa omogućavaju korisnicima da se prema ličnom izboru i afinitetima uključuju u aktivnosti i sadržaje koji se u njima organizuju. Cilj aktivnosti i sadržaja je preveniranje patološkog starenja, negovanje proaktivne uloge starijih osoba, kao i podsticaj njihovog volonterizma i međusobne solidarnosti. Kroz klupske aktivnosti se podstiče duža integracija starijih u zajednici, zadovoljniji i sadržajniji život, održavanje telesne i mentalne kondicije putem zadovoljenja brojnih kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih, socijalnih i drugih potreba.

Podršku u ostvarenju ovih ciljeva daju usluge socijalnog rada i zdravstvene zaštite, koje su besplatne za korisnike kluba. U klubovima se svakodnevno druži, čita, učestvuje u različitim aktivnostima, radionicama i slično. Posebno se izdvajaju kulturno- umetničke aktivnosti, poput kreativnih radionica (likovne, literarne, dramske, muzičke, ručnog rada). Rezultati ovih aktivnosti će se prezentovati periodično programima, nastupima, izložbama slika i ručnih radova. Takođe, organizuju se posete ustanovama kulture i razmena iskustava sa srodnim organizacijama i udruženjima.

Takođe, za članove Kluba biće organizovane i rekreativno-rehabilitacione aktivnosti: zajedničke šetnje, izleti, putovanja, takmičenja u različitim društvenim igrama kao što su šah, domine, pikado, alke, remi, tablić… Ne smemo izostaviti ni zabavne aktivnosti: proslave rođendana i praznika, druženje uz muziku i, naravno, zdravsteno-preventivni rad: merenje nivoa krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi, posete onemoćalih članova klubova, edukativne radionice i psihosocijalna podrška.

Klub za starija i odrasla lica u Apatinu namenjen je svim licima treće životne dobi koja žele kvalitetno da provedu svoje slobodno vreme. Klub je izuzetno lepo opremljen, a u njegovoj toploj atmosferi svako će sa radošću biti dočekan. Svi koji su zainteresovani, mogu postati članovi novoosnovanog Kluba već u četvrtak, 27. septembra, u periodu od 16 do 20 sati.

Članstvo za sve posetioce i buduće članove je potpuno besplatno. Prostorije se nalaze u okviru Doma za stare i penzionere Apatin, a ulaz u Klub je otvoren iz Zagrebačke ulice.

Izvor: Radio Dunav