U Odžacima odlučeno o sufinansiranju programa udruženja građana

Većnici Skupštine opštine Odžaci doneli su zaključke o sufinansiranju programa udruženja građana iz oblasti socio-humanitarnih delatnosti, kulturno-umetničkih društava i kulture. Sem toga, usvojeni su i sledeći akti:

  1. Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Interresorne komisije (IRK) za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama,
  2. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o cenama Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci,
  3. Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve,
  4. Program za zaštitu životne sredine za 2021. godinu.

Za Izveštaj o radu Opštinskog veća opštine Odžaci za 2020. godinu je utvrđen predlog Izveštaja i upućen je Skupštini na usvajanje.