Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

U Odžacima raspisan Konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije za 2022. godinu

konkurs

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, koji sprovodi opština Odžaci za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za tekuću godinu, raspisan je Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.

Krajnji korisnici bespovratnih sredstava su, prema tekstu Konkursa, domaćinstva sa teritorije opštine Odžaci. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje, mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog Konkursa.

Predmet Javnog konkursa je sprovođenje sledećih mera:

– Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove i kuće

– Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica

– Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača porodične kuće

– Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (pelet, briket, sečka), grejača prostora ili zamena postojećeg grejača (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice

– Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora, i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade

– Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće

– Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Pravo učešća na Konkursu ostvaruju privredni subjekti koji su upisani u registar APR-a, koji su preduzetnici najmanje 6 meseci od dana podnošenja prijave, da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije i da imaju ateste za materijale i proizvode.

Kriterijumi za izbor privrednih subjekata su cena ključnih dobara zajedno sa ugradnjom, za meru za koju konkurišu i rok važenja cena za meru koju konkurišu.

Rok za podnošenje prijava je 27. maj, a potrebnu dokumentaciju preuzmite OVDE.

Tagovi:
Pročitajte još: