U planu rekonstrukcija puta u vikend naselju Šebešfok

Predsednik Skupštine grada Sombora, Zoran Rus i član Gradskog veća za oblast poljoprivrede, Boris Bulović obišli su vikend naselje Šebešfok, gde je u saradnji sa JVP „Vode Vojvodine“, u planu sanacija najugroženijih delova puta.

Pored zajedničkog rada na revitalizaciji jezera Korlatoš, gde se uveliko radi na upumpavanju vode iz kanala Vrbas-Bezdan kako bi se podigao nivo vode, ovo je novi projekat koji će se, zahvaljujući dobroj saradnji Grada Sombora sa JVP „Vode Vojvodine“, realizovati u okolini Bezdana, a sve u cilju očuvanja prirodnih resursa, kao i turističkih potencijala ovog kraja.