U ponedeljak sednica SO Кula

Predsednik Skupštine opštine Кula, Vladimir Đurović, zakazao je devetnaestu sednicu lokalnog parlamenta za ponedeljak, 12. jul 2021. godine u velikoj sali SO Кula, sa početkom u 10.00 časova.

Pred odbornicima će se naći devetnaest tačaka dnevnog reda među kojima su predlozi Odluke o: izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Кula za 2021. godinu, konsolidovanom Završnom računu budžeta opštine Кula za 2020. godinu i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Кula za 2020. godinu, izmenama Odluke o simbolima opštine Кula i njihovoj upotrebi, finansijskoj podršci porodici sa decom i poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece pri obrazovanju i vaspitanju i javno-privatnom partnerstvu za dugoročnu isporuku toplotne energije iz novoinstalisanih kondenzacionih kotlova na gas za 10 javnih objekata opštine Кula.

Takođe, odbornici će razmatrati i predloge Odluka: o utvrđivanju naziva ulica na teritoriji opštine Кula, prenosu javne svojine opštine Кula u javnu svojinu Republike Srbije, bez naknade, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Кula za 2021. godinu. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja za 2021. godinu komunalnih preduzeća, Razmatranje Izveštaja o radu ustanova čiji je osnivač opština Кula za 2020. godinu,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada ustanova čiji je osnivač opština Кula za 2022. godinu, takođe su tačke dnevnog reda. Sam kraj sednice rezervisan je za kadrovska rešenja i odbornička pitanja.