U razgovoru sa sugrađanima

Aktivisti OO SNS Kula nastavljaju da razgovaraju sa sugrađanima o svakodnevnim problemima koji ih okružuju što se u praksi pokazalo kao veoma korisno, a sve sa ciljem da naša opština postane bolje, kvalitetnije i naprednije mesto za život. Na štandovima koji su postavljeni u Kuli, Sivcu i Crvenki aktivisti su u neposrednoj komunikaciji sugrađane upoznali sa dosadašnjim aktivnostima OO SNS Kula kao i sa aktivnostima koje su planirane za naredni period. Važno je da saslušamo probleme naših sugrađana kao i njihove predloge za buduće aktivnosti kako bi zajedničkim snagama doprineli kvalitetnijem životu u sredini u kojoj živimo.

Piše: redakcija