U Somboru obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Grad Sombor pridružio se kampanji “16 dana aktivizma”, koja počinje obeležavanjem Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra, i traje do 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Tim povodom, žene Gradske uprave dobile su narandžaste marame, zdanje Galerije je osvetljeno narandžastom bojom, a u večernjim časovima pušteni su lampioni. Zvanična boja kampanje je narandžasta, kao simbol svetle i optimistične budućnosti, oslobođene od nasilja nad ženama i devojčicama.  
Baš ovaj datum odabran je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1999. u znak sećanja na ubistvo sestara Mirabal iz 1960. godine u Dominikanskoj Republici. Cilj ovog obeležavanja je podizanje svesti građana o različitim vrstama nasilja nad ženama, koje se nažalost iz godine u godinu nastavlja.
U Srbiji je u proteklih deset godina ubijeno više od 300 žena. Ministarstvo pravde ističe da je za gotovo tri i po godine primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici razmatrano više od 166.000 slučajeva nasilja u porodici.Od 1. juna 2017. godine, kada je počela primena tog zakona, pa do kraja oktobra ove godine, grupe za koordinaciju i saradnju, koje su obrazovane na području svakog osnovnog javnog tužilaštva, izradile su 51.823 individualna plana zaštite i podrške žrtvama.Javni tužioci su u tom periodu podneli 61.249 predloga za produženje hitnih mera zaštite, dok su sudovi usvojili 60.055 tih predloga.
Pre gotovo tri i po godine značajno je unapređena krivičnopravna zaštita žena i uvođenjem četiri nova krivična dela u kazneni sistem Srbije – proganjanje, polno uznemiravanje, sakaćenje polnog organa i zabrana prinudnog braka. Od juna 2017. do kraja oktobra 2020. godine za krivično delo proganjanje doneto je 130 osuđujućih presuda, dok su za polno uznemiravanje donete 84 osuđujuće presude.