U Somboru održan sastanak DANUrB+ projekat

Predstavnici Grada Sombora, Javnog komunalnog preduzeća „Prostor“ i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održali su u utorak 26. januara u Somboru radni sastanak u okviru projekta DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage – DANUrB+ / 2020-22 / INTERREG EU Danube Transnational Programme.

Na prijemu kod zamenice gradonačelnika Ljiljane Tice projektni partneri razgovarali su o potencijalima Grada Sombora koji mogu da se promovišu u okviru DANUrB+ projekta.

DANUrB+ je projekat od strane INTERREG EU podunavskog prekograničnog programa, pokrenut 1. jula 2020. godine u cilju podsticanja racionalnog korišćenja kulturnog nasleđa i resursa obodnih i pograničnih gradova i područja duž Dunava. Projekat će tokom 30 meseci trajanja stvoriti nove mogućnosti za podizanje privlačnosti odabranih naselja i gradova i pokrenuti nedovoljno iskorišćeno kulturno nasleđe za jačanje podunavskog kulturnog identiteta. Projektne aktivnosti će dodatno razviti „dunavski brend“ za gradski nivo, pružiti priliku za bolje praćenje kretanja i potreba turista, podržati postojeće kulturne ture i povećati kapacitet lokalnih učesnika za saradnju na lokalnom i međunarodnom nivou.

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu jedan je od glavnih partnera u projektu, a pridruženi strateški partneri u Srbiji su gradovi Sombor i Smederevo i opština Golubac.