U toku izrada Projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima prvog i drugog reda u Odžacima

Održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici opštinske uprave opštine Odžaci i preduzeća ”Adomne” iz Novog Sada, koje je u postupku javne nabavke izabrano, a koje se bavi poslovima izrade projekata i studija vezanih za oblasti saobraćaja, arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja.

 Tema sastanka bila je realizacija izrade Projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima prvog i drugog reda kroz naseljena mesta na teritoriji opštine Odžaci. 

Projektom su obuhvaćena sledeća naseljena mesta: Odžaci, Deronje, Lalić, Bogojevo, Srpski Miletić i Ratkovo. 

Realizacija Projekta sastoji se iz tri faze: Na osnovu saobraćajnog istraživanja u prvoj fazi definiše se predlog mera (druga faza), nakon čega se, u trećoj fazi pristupa izradi projekta za izvođenje radova i postavljanje saobraćajne signalizacije.

Svrha Projekta je obezbeđenje osnova za:

  1. postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije i opreme na odsecima državnih puteva u zonama naselja,
  2. proglašenje pravaca pružanja državnih puteva kroz naseljena mesta opštine Odžaci, shodno zakonskim odredbama,
  3. stvaranje uslova za formiranje sistema koji će upravljaču puta omogućiti efikasniji način održavanja saobraćajne signalizacije i opreme na  državnim putevima.