U toku Javni poziv za dodelu Oktobarske nagrade Grada Sombora

Povodom obeležavanja dana oslobođenja Sombora od fašističke okupacije, 21. oktobra, Grad Sombor i ove godine dodeliće Oktobarsku nagradu pojedincu kao priznanje za rezultate u višegodišnjem radu od značaja za Grad Sombor.

Predloge za dodelu Oktobarske nagrade mogu podneti pojedinci, grupe građana i institucije, odnosno pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Grada Sombora prijavom na javni poziv. Predlozi se podnose Komisiji u pisanoj formi sa obrazloženjem koje sadrži biografske podatke o kandidatu i rezultate rada kandidata.

Obrazloženi predlozi u zatvorenim kovertama dostavljaju se lično u Uslužnom centru Gradske uprave rada Sombora, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Sombora, Odeljenje za duštvene delatnosti, Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade, Trg Cara Uroša 1. 25101 Sombor, sa naznakom „Predlog za Oktobarsku nagradu-ne otvarati“.

Prijavljivanje traje do 25. septembra 2020. godine.