U utorak tretman suzbijanja komaraca u Apatinu

Tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha na području opštine Apatin biće izvedeni u utorak 08.06.2021. godine.
Tretiraće se zaštitni priobalni pojas uz priobalje Apatina i oko sela iz vazduha, dok će se sa zemlje tretirati sva naseljena mesta.

Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.

Kako bi tretman iz vazduha u priobalju otpočeo što kasnije, tokom dana će helikopter izvesti prelet do zone tretiranja.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.