Udružena akcija na uređivanju parka

U ponedeljak 18. novembra 2019. godine Udruženje “Plava ptica” posetili su predstavnici Udruženja “Živimo zajedno” Beograd i udruženja “Biser” Srbobran, u okviru zajedničkog projekta. Ideja projekta je radno angažovanje osoba sa invaliditetom i ekonomsko osnaživanje kroz poslove na reciklaži PET ambalaže, uz akcenat na očuvanju životne sredine.
Udruženje “Živimo zajedno” je donelo korisnicima Plave ptice na upotrebu jedan kontejner za pet reciklažu u koji će se materijal prikupljati. Takođe potpisan je protokol o saradnji po kome će se prikupljati ambalaža i predavati prerađivaču a od koje će korisnici Udruženja i samo Udruženje ostvarivati prihod.
Ovo je jedan od načina da se odrasle osobe sa invaliditetom uključe u radnu sredinu, angažuju na poslovima od kojih će imati kao rezultat ekonomsko osnaživanje ali i osećaj korisnosti i ujedno će se raditi na zaštiti životne sredine.
Nakon potpisivanja protokola korisnici i vaspitači sva tri Udruženja su zajedno realizovali akciju čišćenja centralnog parka u Kuli, a nakon toga su imali organizovanu žurku i druženje.

Izvor:qmedia