Uređenje Vidovdanskog trga povereno Zelenilu

Gradsko veće je, na 64. sednici, odlučilo da se u 2017. godini urede, odnosno do nivoa asfalta izgrade dva atarska puta i to: atarski put od Šikare do Josićkog puta u dužini od 713 metara, te atarski put od Josićkog puta do stadiona PIK-a u dužini od 1339 metara. Članovi veća su odlučili i da se za atarski put Stanišić – Sretićev salaš, u dužini od 415 metara, obezbedi zastor od peska, a da se nekategorisani put Kljajićevo – Moravički put u dužini od 1980 metara izgradi do nivoa tucanika. Odlučeno je i da se deo atarskog puta Bukovac salaši, u dužini od 100 metara, odnosno do železničke stanice asfaltira. Ovaj put je već izgrađen do nivoa tucanika.

Zaključkom, koje je Gradsko veće usvojilo, naloženo je nadležnoj komisiji da ubrza postupak javne nabavke za navedene atarske puteve.

Veće je prihvatilo informaciju o dodeli 50 protivgradnih raketa Radarskom centru „Bajša“ koji funkcioniše u okviru Republičkog hidrometeorološkog Centra za odbranu od grada. Rakete su dodeljene trajno i bez naknade radi zaštite poljoprivrednih useva i objekata na teritoriji grada Sombora.

Gradsko veće je radove na uređenju Vidovdanskog trga u Somboru poverilo JKP „Zelenilo“, koje je dostavilo ponudu u kojoj je naznačeno da vrednost radova, sa PDV-om, iznosi 499.980,00 dinara.

Na 64. sednici, održanoj 5. juna 2017. godine, Gradsko veće je prihvatilo informaciju o vršenju stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na održavanju gradskih ulica i održavanju opštinskih puteva i ulica i odlučilo o drugim pitanjima iz delokruga svog rada – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.