Usvojena pravila za korišćenje objekata i uređaja na javnim površinama

Gradsko veće grada Sombora održalo je danas 45. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo 18 tačaka.

Između ostalog, članovi Gradskog veća usvojili su Pravilnik o postavljanju objekata i uređaja. Ovim Pravilnikom određuje se koji se objekti i uređaji mogu postaviti na javnim i drugim površinama na teritoriji Grada Sombora, propisuje se vreme za koje se odobrava privremeno korišćenje objekata i uređaja, šta treba da sadrži zahtev za postavljanje, koji su tehnički uslovi, kao i lokacije na kojim se mogu postaviti objekti i uređaji.

Gradsko veće na 45. sednici odobrilo je predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o prvim izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor , kao i za Odluku o prvim izmenama i dopunama Programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća „Energana“ Sombor za 2021. godinu, što će se naći pred odbornicima na nekoj od narednih sednica Skupštine grada.