Utvrđene aktivnosti u okviru realizacije projekta „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“

Prvi sastanak projektnog tima grada Sombora, kojem su prisustvoali i  timovi projektnih partnera koji učestvuju u realizaciji projekta   “Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“ („Social entrepreneurship for women in rural areas“), akronim: WOMEN-TO-SAVE,  održan  je 15. maja 2018. godine.

Na sastanku su utvrđene aktivnosti koje timovi moraju sprovesti do 14. jula 2018. godine koji je određen kao kraj prvog izveštajnog perioda. Ispred projektnog tima grada Sombora  prisustvovali su: Kristina Harjung, Nikolina Kovačić, Čila Mađar, Atila Pribila i Jovana Grujić koja je i menadžerka projekta.

Projekat WOMEN-TO-SAVE odobrio Zajednički nadzorni odbor (Joint Monitoring  Commitee) Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija za period 2014-2020., u novembru 2017. godine.

Vodeći aplikant projekta je grad Sombor, prekogranični partner Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Iz Kiškunhalaša, a partneri iz Republike Srbije: Centar za socijalni rad iz Sombora i Centar za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada.

Cilj projekta je stvaranje okruženja koje doprinosi harmonizovanom razvoju regiona kroz održivo korišćenje prorodnih resursa, kroz razvoj socijalnog preduzetništva , kao i podizanje kapaciteta za osnivanje klastera zasnovanog na socijalnom preduzetništvu među ženama u ruralnim područjima koristeći inovativne modele znanja i prenošenja znanja.

Implementacija projekta počela je 15. marta 2018. godine, a kao dan završetka realizacije, određen je 14. mart 2020. godine.

Ukupan budžet projekta je 207.134.40 evra, a  grad Sombor u ukupnom budžetu učestvuje sa 98.744,4 evra.