Verbalno nasilje

Vršnjačko nasilje označava se kao nasilno ponašanje koje neko dete ili određena grupa dece primenjuje prema drugom detetu. Nasilno ponašanje se ne odnosi samo na fizičko, nego tu spada i verbano i socijalno nasilje. Namere dece koja vrše nasilje se tiču nanošenja bola, straha, sramote ili poniženja drugog deteta.

Portal 025.rs je raznim proučavanjem i istraživanjem došao do niza zaključaka na temu vršnjačkog nasilja na teritoriji opštine Odžaci. Jedna od škola, susrela se sa oblikom verbalnom nasilja. Naime, jedan od dečaka je vidno imao problema sa učenjem i koncetracijom, pa i problem u razvoju govora, u odnosu na svoje vršnjake. Nekoliko dečaka iz razreda su ga svakodnevno maltretirali. Nazivali su ga raznim pogrbnim i vulgarnim imenima, kao npr.”mutavi”, “glupavi”, “mucavi” i dr. Iz priče njegovih roditelja, dešavalo se da iz škole dolazi pocepanih svesaka i knjiga. Roditelji su prijavili ovaj slučaj razrednoj starešini, ona je uz razgovore pokušala rešiti ovaj problem, međutim, nije bilo uspešno. Zatim se za pomoć obratila direktoru škole,pedagogu i psihologu. Preduzete su osnovne mere za rešavanje ovog problema. Škola i deca su anonimni.

Smatra se da, davanjem konkretnim primerima deci, dolazi do rešavanja ovog vida problema. Decu od malena treba učiti moralnim načelima, njihovim pravima, kao i pokazivanjem raznih primera da agresivnost nije na ceni, da se njime ništa ne postiže. Škola, kao ustanova, treba da bude jedan od glavnih pokretača za borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Projekat podržan od strane gradske uprave Odžaci