(VIDEO) Angažovanje osoba sa invaliditetom na javnom radu

Nacionalna služba za zapošljavanje je Udruženju za pomoć MNRO, opštine Odžaci, odobrila projekat javnih radova za osobe sa invaliditetom. Angažovana su tri nezaposlena lica na period od četiri meseca. 

„Suština je to da osoba mora da bude registrovana kao osoba koja je sa invaliditetom, znači da ima odgovarajuće rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje, njihove lekarske komisije, mi konkurišemo, u pitanju je konkurs koji raspisuje Republika, ali smo do sada uspevali i pojavljivali se na lokalnom konkursu, koji lokalna samouprava raspisuje, znači kombinovano“, rekla je sekretarka Udruženja, Milinka Studen. 

Iz Udruženja ističu da gaje poseban senzibilitet prema ljudima sa invaliditetom, te da na ovaj način pokušavaju da pomognu kako njima, tako i njihovim porodicama.

„Cilj nam je ustvari da na taj način pomognemo i osobi sa invaliditetom i materijalno pomognemo porodici, obzirom da to bude angažovanje u trajanju od tri četiri meseca, ipak se dobije neki deo novčanih sredstava za egzistenciju, a i ako osoba ima problem inače oko redovnog zapošljavanja, ovo je način da na neki način kreativno, radno, makar deo godine provede, u nekom okruženju da izađe iz porodice“, dodala je Milinka. 

Poslovi na kojima su osobe sa invaliditetom angažovane su uglavnom održavanje higijene, pomoć oko uređenja dvorišta, kao i različite aktivnosti pomoći korisnicima Udruženja MNRO.

„Pozicije su sledeće, s obzirom na to da imamo nekoliko dece koja koriste naš prevoz, a koja ne mogu samostalno da sede, onda recimo pomoć detetu da uđe u kombi, da sedne, da izađe iz kombija, pomoć detetu recimo i korisniku kada su u dvorištu, klackalica, ljuljaška, jer veliki broj naših korisnika ustvari ima problem, ne samo mentalni, nego i fizički“, istakla je sekretarka.

U narednoj godini, MNRO planira da nastavi dosadašnju praksu, te da pomognu što većem broju lica sa invaliditetom. 

Ovaj sadržaj deo je projekta „Ostani svoj – budi drugačiji“, sufinansiranog od strane opštine Odžaci.