(VIDEO) Čišćenje deponije u Kruščiću

Na lokalnoj deponiji u Kruščiću, Javno komunalno preduzeće „Ruskom“ izvršilo je razgurivanje različite vrste otpada i šuta. 

„Rađeno je guseničarom, mašinom i u pomoć je pritekla jedna mašina iz JKP „Komunalac“ gde smo uradili jedan deo atmosferskih kanala pored deponija. To je redovna naša akcija, dva puta godišnje u Kruščiću i u Ruskom Krsturu, tako da ljudi tu svakodnevno donose smeće iz svojih dvorišta, istovaraju tu“, rekao je Igor Fejdi, direktor JKP „Ruskom“. 

Problem koji nastaje na pomenutoj deponiji, jeste taj što nesavesni građani šut i smeće istovaraju na mesta koja nisu predviđena za to, te nadležni ovim putem apeluju na građane da se obrate za pomoć pri sortiranju i izbacivanju otpada na deponiji. 

„Da uz pomoć mesne zajednice, da mesna zajednica dovede svog čoveka koji će da im pokaže gde će taj otpad da se odnosi, jer jednostavno ovo ne možemo mi finansijski izdržati, da se čisti svakih par meseci, zato molim građane da dođu u MZ, da se samo jave, onaj ko se ne bude javio, dobiće neku prijavu, takav je dogovor, znači da ne bi posle neko imao problema“, istakao je Dragutin Medojević. 

JKP „Ruskom“ će nastaviti sa svojim godišnjim aktivnostima čišćenja deponija, ali se još jednom apeluje na građane da postupaju savesnije po pitanju odlaganja šuta i otpada. 

Ovaj sadržaj deo je projekta „Zelena energija“, sufinansiranog od strane opštine Kula.