(VIDEO) Ideja o socijalnom preduzetništvu za osobe sa invaliditetom

Milan Grahovac, koji boluje od ahondroplazije, jedan je od najpoznatijih Somboraca, koji čine sve da bi se osobama sa invaliditetom poboljšali uslovi i kvalitet života. Jedan od njegovih projekata jeste i otvaranje kancelarije u kojoj će se organizovati mnoštvo radionica, akcija i razgovora i koja će predstavljati centar za sve osobe sa invaliditetom, uz mogućnost zaposlenja.

„Prostorije u kojima se nalazimo dobili smo od Grada Sombora, dobili smo pre godinu dana i želimo da napravimo jedan inkluzivni centar za sve osobe sa invaliditetom, ne samo osobe izrazito niskog rasta i naša misao je, ukoliko dobijemo neka značajnija finansijska sredstva, da pokrenemo socijalno preduzetništvo, u vidu kafića u kojem će raditi osobe sa invaliditetom“, rekao je Milan.

Milan je predsednik Udruženja „Pokret malih ljudi Srbije“, koje se bavi unapređenjem položaja osoba obolelih od ahondroplazije i drugih koštanih displazija. Kako Milan navodi, danas u svetu postoji preko 400 koštanih displazija, a sve spadaju u grupu retkih bolesti.

„Pre svega radimo na širenju svesti, da ljudi saznaju šta je to ahondroplazija, postoje velike predrasude i stereotipi u vezi osoba obolelih od ahondroplazije, s obzirom što je njihova glavna karakteristika da su osobe izrazito niskog rasta i tokom istorije kinematografije, osobe izrazito niskog rasta su predstavljene kao nekakvi klovnovi, dvorske lude i slično“, dodao je Grahovac.

Gotovo sve projekte koje Milanovo udruženje realizuje podržavaju razne ustanove i pojedinci, a prema njegovim rečima, veliku podršku im pruža i sam Grad Sombor.

„Pokret malih ljudi Srbije ima odličnu saradnju sa Gradom Somborom. Grad Sombor je prepoznao naše aktivnosti i svake godine podržava projekte Pokreta malih ljudi iz Srbije, posebno projekte vezane za obeležavanje Svetskog dana osoba izrazito niskog rasta u oktobru mesecu“, zaključuje naš sagovornik.