(VIDEO) Pokrajinski sekretar za zdravstvo u poseti Zavodu za javno zdravlje Sombor

Pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Zoran Gojković, posetio je danas Zavod za javno zdravlje Sombor, te uz prisustvo gradonačelnice grada Sombora, Dušanke Golubović i direktorke  Zavoda za javno zdravlje  Dragoslave Čubrilo, obišao renovirani objekat, gde je potpisan “Ugovor o finansiranju i realizaciji posebnih programa Društvene brige za javno zdravlje tokom 2020. godine”. Ugovor je potpisan između grada Sombora i Zavoda za javno zdravlje Sombor.

„Danas je sretan i radostan dan za zaposlene, a i rukovodstvo grada Sombora je danas potpisalo novi ugovor o finansiranju javnog zdravlja opštine Sombor, tako da posla imamo sada na pretek. Ono što je bitno i važno je da ćemo mi u sledećem vremenskom periodu pomoći  Zavodu za javno zdravlje Sombor u nabavci još novije, kvalitetnije opreme. Prvenstveno govorim o nabavci aparata za merenje buke i analizi buke u ovoj regiji, što do sada nismo imali, i to su pozitivni koraci u funkcionisanju Zavoda. Ono što verovatno građane Sombora najviše zanima i celog Zapadnobačkog okruga, mi privodimo kraju projekat kompletne rekonstrukcije Opšte bolnice u Somboru, i očekujemo da ćemo ove godine krenuti sa radovima. To je možda najveća investicija u ovom periodu i u ovom trenutku u opštini Sombor i to će potpuno izmeniti sliku zdravstvene zaštite naših građana“, rekao je sekretar Gojković.

Dodaje i da je jedan od primarnih ciljeva kako Republičke, tako i Pokrajinske vlade,  kvalitetno zdravstveno osiguranje i  kvalitetna zdravstvena zaštita građana.

Gradonačelnica Sombora ističe da su pomoć i podrška sa viših nivoa vlasti od velikog značaja sa više aspekata. Pre svega kada se govori o samoj zgradi Zavoda, koja se nalazi pod odgovarajućim merama zaštite, s obzirom na njenu starost, ali i s obzirom na njenu arhitekturu, izvedeni radovi doprinose tome da se ta zaštita očuva i da gde god na teritoriji grada postoje kulturno istorijska zdanja, ona budu čuvana na odgovarajući način. Naravno, prema rečima Golubović, najvažnije jeste unapređenje uslova u kojima rade zaposleni u Zavodu za javno zdravlje i doprinos kvalitetu usluga koje Zavod pruža.

„U tom smislu, danas smo sa Zavodom za javno zdravlje potpisali novi Ugovor o finansiranju. Finansiraju se posebni programi Društvene brige za javno zdravlje. To je zapravo jedan potpuno novi sistem u finansiranju primarne zdravstvene zaštite za razliku od dosadašnjeg, koji je pre svega podrazumevao finansiranje onih ustanova gde je grad do sada bio osnivač, dakle Doma zdravlja, eventualno nekim delom apoteke. Sada se prelazi na jedan drugačiji način kako finansiranja tako i praćenja parametara zdravstvene zaštite, pre svega osvrćući se na elmente koji se odnose na  zaštitu životne sredine-trenutno jedno vrlo aktuelno pitanje, u tom smislu sa Zavodom za javno zdravlje, obezbedili smo zapravo jedan poseban program koji će omogućiti kako kontrolu kvaliteta vode, tako i kontrolu kvaliteta vazduha, buke nadamo se takođe u ovoj godini, ali i svih onih drugih parametara na koji treba da reaguje na adekvatan način lokalna samouprava, svojim investicijama, kako bi oni bili na zadovoljavajućem nivou“, objašnjava gradonačenica.

“Zgrada pre ovih radova se zaista nalazila u lošem stanju što se može videti na ovim fotografijama koje su iza nas. Zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo koji je naš osnivač  i sredstvima u visini od 20 miliona dinara mi smo uspeli da izvršimo sanaciju, adaptaciju i rekonstrukciju zgrade“, kaže direktorka Zavoda za javno zdravlje i ističe da su upravo ovi radovi doveli do toga da se uvedu nove tehnologije za mikrobiologiju, kao i novi poslovi u Centru za higijenu i humanu ekologiju, a radiće se i monitoring ambijentalnog vazduha i analiza polena.

Na pitanje za Pokrajinskog sekretara o novom korona virusu, odgovorio je da u našoj zemlji nema zabeleženog slučaja, te da nema ni proglašavanja pandemije. Takođe, naglašava da je Zdravstveni sistem Srbije spreman i da ima sve reagense koji su u mogućnosti da detektuju virus, nakon čega bi se, ukoliko je to potrebno, postupilo po epidemiološkim merama.

„Problem sa Korona virusom jeste što je on novi virus, što za njega nema adekvatne terapije, adekvatne zaštite. On se leči kao i sva virusna oboljenja, znači mirovanjem, ležanjem, pojačanjem imuniteta i to je ono na čemu treba insistirati kod naših građana“, poručuje Gojković.