Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis od sada u Uslužnom centru opštine Kula

Usluzni centar opstine Kula

Zakonom o javnim medijskim servisima, uvedena je obaveza plaćanja takse za javne medijske servise. Obveznik plaćanja takse je svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru. Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

– osoba sa invaliditetom sa 100% telesnog oštećenja;
– osoba sa invaliditetom sa manje od 100% telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;
– lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice;
– korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć;
– penzioner sa minimalnom penzijom;
– fizičko lice korisnik više merila električne energije, za merilo električne energije, u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis korisnik merila električne energije može podneti u kancelariji za pružanje besplatne pravne pomoći u Uslužnom centru opštine Kula.

Tagovi:
Pročitajte još: