Zakazana 30. sednica Skupštine opštine Odžaci

30.sednica Skupštine opštine Odžaci zakazana je za utorak, 24. decembar 2019.godine.
Sednica će se održati u skupštinskoj sali Sportskog centra Odžaci, sa početkom u 12,00 časova.
Predložen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog Odluke o budžetu opštine Odžaci za 2020. godinu,
 2. Predlog Odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Odžaci za 2019. godinu
 3. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
 4. Predlog Odluke o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama,
 5. Predlog Odluke o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima,
 6. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije opštinskog puta Srpski Miletić – Bački Brestovac,
 7. Predlog Odluke o taksi prevozu i limo servisu na teritoriji opštine Odžaci,
 8. Predlog Odluke o gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Odžaci,
 9. Predlog Kadrovskog plana u Opštinskoj upravi i pravobranilaštvu opštine Odžaci,
 10. Predlog Odluke o javnoj rasveti na teritoriji opštine Odžaci,
 11. Predlog Odluke o javnim parkiralištima,
 12. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Poletarac“ Odžaci,
 13. Predlog Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Odžaci u stalnom sastavu,
 14. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad „Odžaci“ Odžaci za 2020. godinu,
 15. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i Plan promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Odžaci za 2019. godinu,
 16. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci,
 17. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom“ Bački Brestovac.