Zakazana 48. Sednica Skupštine opštine Odžaci

Predsednik Skupštine Goran Đaković, zakazao je novu sednicu Skupštine opštine Odžaci za sredu, 28. decembra. Sednica će se održati u skupštinskoj sali Sportsko poslovnog centra Odžaci, sa početkom u 12,00 časova.
Predložen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog Odluke o budžetu opštine Odžaci za 2017.godinu,
 2. Predlog Kadrovskog plana u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Odžaci
 3. Predlog Odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Odžaci za 2016. godinu,
 4. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
 5. Predlog Odluke o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji opštine Odžaci,
 6. Predlog Odluke o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji opštine Odžaci,
 7. Predlog Odluke o otvaranju budžetskog Fonda za populacionu politiku opštine Odžaci,
 8. Predlog Odluke o usvajanju početnog likvidacionog bilansa,
 9. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Centra za socijalni rad „Odžaci“ Odžaci,
 10. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad „Odžaci“ Odžaci,
 11. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Ratko Pavlović Ćićko“ Ratkovo,
 12. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Nikola Tesla“ Bački Brestovac,
 13. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2017.godinu,
 14. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut JKP „Brestkom“ Bački Brestovac,
 15. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja JKP „Brestkom“ Bački Brestovac za 2016. godinu,
 16. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Brestkom“ Bački Brestovac za 2017. godinu,
 17. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja JKP „Usluga“ Odžaci za 2016. godinu,
 18. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Usluga“ Odžaci za 2017. godinu,
 19. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije opštine Odžaci za 2017.godinu.