Zakazana peta sednica Skupštine grada Sombora

Predsednik Skupštine Grada Sombora Zoran Rus zakazao je petu sednicu Skupštine za sredu, 25. novembar 2020. godine, u Velikoj skupštinskoj sali zgrade Županije, sa početkom u 9.00 časova.

Odbornici će na petoj sednici Skupštine odlučivati o 16. tačaka dnevnog reda, između ostalog o predlogu za izbor lokalnog ombudsmana Grada Sombora, predlogu Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose, predlogu Odluke o komunalnoj miliciji, predlogu Odluke o javnim raspravama, kao i predlogu Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu. Na dnevnom redu 5. sedenice naći će se i nekoliko predloga za izbore i imenovanja.

Materijal za 5. sednicu Skupštine dostupan je na sledećem linku:

https://www.sombor.rs/lokalna-samouprava/skupstina-grada/sednice-skupstine-grada/