Zaključak Štaba: paketi pomoći za socijalno ugrožene

U cilju pružanja socijalne pomoći delu ugroženog stanovništva na teritoriji opštine Kula zbog epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije opštine Kula na drugoj vanrednoj telefonskoj sednici od 05.01.2021. godine, doneo je Zaključak na osnovu kojeg je potrebno da načelnik Opštinske uprave Kula obezbedi sredstva za nabavku socijalnih paketa pomoći u iznosu od 200.000,00 (slovima:dvestahiljada), i iste podeli građanima.