Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Zalivno polje Stapara na 1.500 hektara

Zalivni sistem

Ovogodišnja suša, prepolovivši kasnoletnje i jesenje prinose aktuelizovala je projekte namenjene navodnjavanju. Tako je nedavno somborsko Gradsko veće donelo niz zaključaka kojima su cilj dalje aktivnosti na formiranju takozvanog zalivnog polja Stapar, zahvaljujući kojem nekih 1.500 hektara najplodnijih oranica na zapadu Bačke ne bi više zavisilo od prirodnih padavina.

Ceo projekat zalivnog polja davnašnji je san ovdašnjih agronoma i poljoprivrednika, ali su se tek početkom izgradnje puta Stapar-Sivac, pre tri godine, stvorili i realni uslovi da se uđe u realizaciju projekta koji bi omogućio postavljanje sistema za navodnjavanje na oko 1.500 hektara oranica, zahvaljujući kojem bi i mali i veliki poljoprivredni proizvođači unapredili proizvodnju i postali konkurentniji na tržištu.

Staparskim zemljoradnicima je 2020. godine predstavljen idejni projekat zalivnog sistema kojim bi trebalo da se upravlja po principu vodne zadruge, odnosno zajednice, koji se primenjuje u Holandiji i Italiji. Naime u ovim zemljama koje predstavljaju model uspešne poljoprivrede ovakvim sistemima upravljaju vodne zajednice ili zadruge, te je zemljoradnicima predloženo da se i oni organizuju u takozvanu vodnu zadrugu, što su nadležne institucije ocenile kao inovativan i u Srbiji jedinstven poduhvat.

Konkretni uslovi za njegovu realizaciju ostvareni su zahvaljujući izgradnji sedam cevastih propusta ispod puta Stapar – Sivac u delu katastarske opštine Stapar, čiju je izgradnju Sombor finansirao sa preko 11 miliona budžetskih dinara, dok je Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” uložilo 14 miliona.

Predviđenom izgradnjom zalivnog polja Stapar stvorili bi se uslovi za izbor jednogodišnjih i višegodišnjih poljoprivrednih kultura čije je uzgajanje složenije i zahteva primenu navodnjavanja. Zahvaljujući projektovanom zalivnom polju predviđa se veći profit po hektaru proizvodnje, a samim tim i otvaranje radnih mesta u Staparu, pa je kraj leta obeležila odluka somborskih gradskih većnika da se ubrzaju aktivnosti oko izrade projekta i dobijanja građevinske dozvole za izgradnju zalivnog polja Stapar.

U tom smislu gradonačelnik Antonio Ratković ovlašćen je da sa preduzećem „Hidroprojekt“ iz Zrenjanina zaključi aneks ugovora po kome će se dopuniti projektni zadatak za zalivno polje Stapar projektovanjem dve montažno-betonske trafo stanice snage 630 kVA sa pripadajućom opremom, što bi, prema predviđanjima moglo da košta 240.000 dinara.

Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave naloženo je da po razrešenju spornih pitanja vezanih za pet parcela u k.o. Stapar pokrene aktivnosti na ishodovanju lokacijskih uslova, a potom po prijemu projekta za građevinsku dozvolu ishoduju građevinsku dozvolu za izgradnju zalivnog polja Stapar.

Realizacija narednog koraka okončanja aktivnosti po ovom projektu naložena je Odeljenju za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, pred kojima je, pored obaveze da prate tok realizacije, da nakon izrade lokacijskih uslova, organizuju sastanak sa poljoprivrednicima, vlasnicima parcela na kojima se planira izgradnja zalivnog polja Stapar.

Takođe, navedeno je da se moraju nastaviti aktivnosti na organizovanju „poljoprivrednog inkubatora” koji će se angažovati na obezbeđenju finansijskih sredstava za izgradnju zalivnog polja Stapar, praćenju izgradnje i njegove eksploatacije. Odeljenju za poljoprivredu je naloženo da svu projektnu dokumentaciju kojom raspolažu ponovo dostavi na uvid Odeljenju za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj.

Tagovi:
Pročitajte još: