“Zelenilo” nastavlja sa aktivnostima uređenja grada

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, tokom današnjeg prepodneva započeli su uklanjanje starih stabala topole na Gradskom hipodromu u Somboru, a prema nalozima koje je izdalo Odeljenje za komunalne delatnosti grada.
Takođe, zaposlene na poslovima Održavanja parkovskog zelenila izvršavale su poslove čišćenja parkova na više gradskih lokacija. Dotrajale sijalice, radnici Odeljenja za održavanje javne rasvete uradili su na više lokacija u gradu, između ostalog i u ulici Čihaš Benea prema prijavi građanina.