Zelenilo priprema sadnju novih drvoreda

Da bi se pripremio teren za sadnju novih drvoreda u gradu valja ukloniti stara, obolela i devastirana stabla, a to se ovih dana realizuje u nekoliko ulica,  poput Staparskog puta, Rade Končara, Maksima Gorkog…

Nakon seče krošnji i stabala motornim testerama i odnošenja posečenog granja, preostaju panjevi i korenov sistem u tlu.

Tu pristupa univerzalno „bobket“ vozilo sa dodatkom: iveračem panjeva, i vrlo efikasno ih  uklanja, skidajući sloj po sloj zaostalog panja, baš kao što prikazuje snimak zabeležen u Ulici Rade Končara.

Rukovanje iveračem panjeva zahteva veliku pažnju i preciznost, i naravno, određeno iskustvo u manipulisanju ovim specifičnim uređajem.

Izvor: JKP Zelenilo Sombor