Aktivnosti komunalnih preduzeća u Kuli tokom prethodne nedelje

Nedelju iza nas obeležili su intenzivni radovi na uređenju svih naselja u kulskoj opštini. Radnici svih komunalnih preduzeća sa lakoćom su obavljali sve planirane zadatke i brinuli da javne površine budu uređene.

U Ruskom Krsturu, radnici JKP “Ruskom” počeli su veliko čišćenje kanala i ivičnjaka koji služe za odvod atmosferskih voda, kako bi sprečili zadržavanje vode na kolovozu u ulici Sremskog fronta. Nastavljeni su poslovi na orezivanju stabala na putu ka Vodici, saniran je i kvar na vodovodnoj mreži u ulici Jovgena Sivča. Krajem nedelje, započeti su radovi na kapeli i krečenje iste. U Kruščiću je tokom nedelje pored uređenja centar, ofarbana konstrukcija nadstrešnice koja će biti postavljena na ulaz OŠ „Veljko Vlahović“, ofarbane su klupe i nasloni letnje učionice.

Radnici JKP „Vodovod“ tokom nedelje u ulici Moše Pijade čistili su i uređivali zelene površine, odgušena je i kanalizaciona mreža u Koloniji Šećerane u saradnji sa ekipom JKP „Komunalac“. Pored toga, izvršena je kontrola fekalnih pumpi i saniran kvar na vodovodnoj mreži u Lenjinovoj ulici. Nastavljeni su radovi na uređenju parkinga ispred groblja i čišćenje kapele.

Redovna zamena vodomera i aktivnosti na uređenju javnih površina i ove nedelje su bili jedan od prioriteta radnika JKP „Radnik“. Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji objekta izvorišta. Pored krečenja unutrašnjosti, okrečena je i fasada objekta, a oluci i krov su popravljeni. Kao i svake nedelje i ove je odnošen kabasti otpad, uređeno je groblje i kapela gde je izvršena kontrola i zamena rasvete.

Ekipa odeljenja “Urbanističko planiranje i održavanje puteva” JKP „Komunalac“, nastavili su orezivanje i uklanjanje grana u ulici Ive Lole Ribara, a u Pionirskoj i ulici Doža Đerđa uklonjene su grane koje ulaze u profil puta i ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju. Ekipe zadužene za održavanje putne mreže izvršile su kontrolu i popravku saobraćajnih znaka na više lokacija u Kuli. U dvorištu osnovne škole „Isa Bajić“ demontirano je i uklonjeno klizalište i novogodišnja rasveta.

Ekipa radne jedinice „Vodovod“ uspešno je vršila zadatke kontrole i održavanja vodovodne i kanalizacione mreže, dok su radnici radne jedinice “Čistoća” pored redovnih poslova na održavanju higijene javnih površina u Kuli, nastavili separaciju i presovanje prikupljene PET ambalaže.