Apatin: Radne aktivnosti JKP tokom prethodne nedelje

Prethodna nedelja započela je radovima u kojima su radnici na održavanju javne rasvete izvršili postavljanje novogodišnjih ukrasa i rasvete na teritoriji Opštine Apatin, a prva u nizu lokacija je bila šetalište pored Dunava. U nastavku nedelje, radnici Zelenila suradnu nedelju nastavili sprovođenjem radova mašinskog vađenja panjeva na Trgu Heroja u
Prigrevici i pripremnim radovima za sađenje mladih sadnica na istoj lokaciji. U sredu su izvršeni radovi sađenja mladih sadnica vrste „Piramidalni hrast“, dok su u četvrtak izvršeni radovi sakupljanja lišća i priprema za odvoz istog u gradskom parku u Apatinu. Radnici na održavanju puteva su, između ostalog, izvršili i radove sanacije
u ul. Adi Endrea u Svilojevu, nasipanjem tucanika.
U petak su radnici na održavanju zelenila i parkova izvršili radove ankerisanja mladih sadnica u Srednjoj ulici u Apatinu, a izvršeni
su i radovi sađenja „Magnolije“ na trgu Heroja u Prigrevici.