Avio tretman komaraca u utorak 11. juna

Obaveštavaju se građani grada Sombora i naseljenih mesta Bački Monoštor i Bezdan, da će se u utorak 11.06.2019. godine izvršiti avio tretman komaraca na području zaštitnog pojasa uz Dunav i obodnih delova naselja Bački Monoštor i Bezdan.

Koristiće se preparat na bazi aktivne materije lambdacihalotrin. Preparat je štetan za pčele te se mole pčelari da zaštite ili izmeste svoje košnice na udaljenost od najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo preparat je 3 dana. Tretman sprovodi preduzeće Oris doo Sombor u saradnji sa Ciklonizacija AD Novi Sad.

Sve informacije na telefon: 025 515 50 55

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću