Četvrta Skupština opštine Odžaci

Na sednici Skupštine opštine Odžaci jednoglasno su usvojena sledeća akta:

1. Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Odžaci,

2. Odluka o završnom računu budžeta opštine Odžaci za 2019.

3. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji opštine Odžaci,

4. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji opštine Odžaci,

5. Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu ostvarivanja poreza na imovinu za 2021. godinu,

6. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Miroslav Antić“ Odžaci,

7. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije i ekonomske škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci,

8. Zaključak o davanju saglasnosti na predlog izmena Statuta mesne zajednice Bogojevo

9. Rešenje o razrešenju i postavljenju članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Odžaci.

Sednicom je predsedavala zamenica predsednika Skupštine opštine Odžaci, Aleksandra Ćirić.

Minutom ćutanja, odali su počast preminulom patrijarhu srpskom Irineju i radniku Opštinske uprave, zaposlenom u Skupštinskoj službi, Čedomiru Stojanoviću.