Četvrta Skupština opštine Odžaci

Na sednici Skupštine opštine Odžaci jednoglasno su usvojena sledeća akta: 1. Rešenje o prestanku mandata odborniku…