Distribucija prehrambenih paketa za socijalno ugrožene

Distribucija poslednje, šeste tranše prehrambenih paketa socijalno ugroženim licima počela je 21. decembra, a 22. decembra svih 550 paketa biće dostavljeno seoskim mesnim zajednicama. Uz pakete su i spiskovi korisnika prema kojima će nadležni u mesnim zajednicama pakete  uručivati.

Distribuciji paketa prisustvovao je i prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora koji je najavio da će Grad i u narednom periodu voditi socijalno odgovornu politiku.

– Ovom isporukom paketa stanovnicima sela i prigradskih naselja, ispunili smo ovogodišnji plan. Kao i u prethodnim isporukama,  i u ovoj poslednjoj,  podelićemo 550 paketa,  što znači da smo tokom 2016. godine podelili 3300 paketa najugroženijim žiteljima sela i prigradskih naselja. Grad će i u narednom periodu nastaviti da vodi socijalno odgovornu politiku, tako smo i u budžetu za narednu godinu planirali isti iznos sredstava za prehrambene pakete – kazao je prim. dr Parčetić i svim korisnicima socijalnih usluga poželeo srećne predstojeće praznike.

Biljana Klipa, sekretarka Crvenog krsta Sombor je naglasila da će korisnici prehrambenih paketa  koji žive u salaškom naseljima, biti pozvani da pakete preuzmu u prostorijama Crvenog krsta – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću.