Ekipe odeljenja održavanja toplovodne mreže JKP „Energana“ Sombor detektovale havariju

Ekipe odeljenja „Održavanje toplovodne mreže“ Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, tokom redovne kontrole sistema za distribuciju toplotne energije, uočile su nepravilnosti u radu sistemu. Curenje na predizolovanim cevima primećeno je u dvorištu Poreske uprave – filijala Sombor na adresi Staparski put 2. Na navedenoj trasi daljinskog sistema grejanja priključen je značajan broj privrednih subjekata, kao i stambene zgrade u ulicama Mite Popovića i Venac vojvode Stepe Stepanovića. Kako bi brzo omogućile korisnicima isporuku toplotne energije ekipe sektora za održavanje toplovodne mreže su u najkraćem roku izvršile zamenu oštećenih i dotrajalih predizolovanih cevi i vratiti ovaj deo sistema u aktivno stanje.
Ovim putem molimo građane da obaveste dežurnu službu JKP „Energana“ Sombor na telefon 025/5-440-060 ili 063/600-284 ukoliko primete nepravilnosti u radu sistema kako u stanovima, tako i nepravilnosti u vidu curenja i isparavanja na javnim površinama.