Ekonomsko osnaživanje žena kao rešenje socijalnih problema

Centar za socijalni rad opštine Kula u saradnji sa Sigurnom kućom grada Sombora i udruženjem žena kroz međusektorsku saradnju nastoje da maksimalno aktiviraju žene seoskih naselja, kako bi stekle  potrebna znanja i veštine i došle do poslova koji će im omogućiti boju egzistenciju. Sa druge strane njihovom aktivacijom rešavaju se i dublji  socijalni problemi.

Direktorka Centra za socijalni rad opštie Kula, Gordana Vakula prepoznala je važnost međusektorske saradnje na ekonomskom osnaživanju žena u seoskim sredinama jer njihovom aktivacijom rešavamo i pitanja socijalnih usluga. Centar je već započeo aktivnosti na mapiranju potencionalnih korisnika ove usluge.

Ženama se moraju osigurati prava na učestvovanje u donošenju odluka, u planiranju i sprovođenju razvojnih politika, prava na obrazovanje i osposobljavanje, da se samoorganizuju i učestvuju u svim aktivnostima u zajednici.  Takođe, ženama se mora obezbediti da koriste sve beneficije socijalne zaštite i socijalnog staranja, treba im obezbediti korišćenje usluga zdravstvene zaštite i službi za planiranje porodice.  U pogledu ekonomske ravnopravnosti, ženama je potrebno omogućiti pristup poljoprivrednim kreditima i olakšicama, i olakšati zapošljavanje i samozapošljavanje. Žene na selu treba da uživaju određeni kvalitet života, stanovanja, transporta i komunikacija.

Centar za socijalni rad inicirao je sastanak sa predsednikom opštine Kula, Veliborom Milojičićem, u ponedeljak u 10 časova, i direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje, Sekulom Tanjevićem, na kom će biti uključeni predstavnici Sigurne kuće Sombor i NVO sektora, koji promoviše socijalno preduzetništvo.

Nakon sastanka, u Mesnoj zajednici u Sivcu sa početkom u 12 časova održaće se besplatna radionica u cilju ekonomskog osnaživanja ranjivih grupa, žena, mladih i osoba sa invaliditetom, kako bi im omogućili pristup programima zapošaljavanja i samozapošljavanja kroz primere dobre prakse, koje rade u sklopu socijalne franšize Bio Idea, a odnose se na ekološko socijalno preduzetništvo.

Pozivamo žene sa područja opštine Kula i Sivca, kao i udruženja žena  da nam se priključe i da zajedničkim ostvarimo prava koja su nam garantovana!

Izvor: Centar za socijalni rad Kula