(FOTO) Održana konferencija za novinare povodom početka kampanje Agencije za borbu protiv korupcije „LAP za jači integritet“

Povodom početka kampanje Agencije za borbu protiv korupcije za podizanje svesti građana o usvajanju i sprovođenju lokalnih antikorupcijskih planova, pod nazivom „LAP za jači integritet“ danas je u Beogradu održana konferencija za novinare na kojoj su govorili Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, Dušanka Golubović gradonačelnica grada Sombora i predstavnici USAID – GAI projekta.

Lokalni antikorupcijski plan predstavlja dokument u kojem jedinica lokalne samouprave identifikuje nadležnosti, oblasti i procese rizične za nastanak različitih oblika korupcije i kojim se predlažu načini za njihovo otklanjanje. Usvajanje i primena lokalnih antikorupcijskih planova predviđena je Akcionim planom za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje 23, jer je lokalna samouprava identifikovana  kao jedna od oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije.

Grad Sombor je među prvim gradovima koji je usvojio LAP ali pred nama je još uvek mnogo posla koji tek treba da obavimo , posla koji svi zajedno moramo da uradimo i građani i vlast, jer smo svi zajedno korisnici jedne lokalne samouprave, svi zajedno živimo i želimo da iz svega  toga proiziđu najbolji efekti za naše građane, istakla je Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović u svom obraćanju novinarima.

„Kroz ovaj usvojen LAP smo bili u prilici da kroz jednu odgovarajuću analizu stanja se upoznamo sa tim šta to sve mi imamo u našoj lokalnoj samoupravi, šta to sve jesu problemi, koja je visina rizika koji se nalaze u našoj zajednici, kojim mehanizmima i kojim rokovima mi možemo da odgovorima na sve te izazove. Činjenica je da je borba protiv korupcije  jedna važna tema, ali isto tako je i činjenica da svima nama i nedostaje možda dovoljno  znanja, šta to tačno podrazumeva, šta jeste korupcija, šta je njen izvor i onda se suočiti sa tim na koji način prevazići sve te probleme,  kako ih meriti i kako podsticati dalje ponašanje koje podrazumeva jednu dobru upravu, poštovanje propisa i usvajanje tih propisa po meri građana, rekla je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i dodala „Sve smo to pokušali da uradimo  upravo kroz mere koje su predviđene ovim antikorupcijskim planom koji je podrazumevao mnogobrojne promene koje smo već napravili, ali isto tako i mnogobrojne promene koje su tek pred nama.“

„Ceo antikorupcijski plan je jedan participativan proces, koji mora na kraju da bude po meri građana, po meri privrede a nekada ti svi interesi na kraju nisu pravolinijski već se ponekad i  sukobljavaju, i upravo zbog toga je potrebno naći jednu pravu meru. To smo i nastojali da uradimo kroz ovaj naš plan. Pre svega insistirali smo da svaka gradska odluka koja utiče na život građana dobije odgovarajuću transparentnost kroz proces javne rasprave. Jer svaka gradska odluka je i pravni osnov za kreiranje budžeta i trošenje sredstava građana.“ Rekla je Dušanka Golubović i dodal da je Sombor  u tom procesu išao i dalje kroz proces i projekat participativnog budžetiranja, gde građani odlučuju gde će se po njima utrošiti određena sredstva, izdat je vodič kroz budžet koji informiše i edukuje građane o budžetskim sredstvima i načinu njihovog trošenja a uz sve to akcenat je dat i mladima kako bi se što pre uključili u život lokalne zajednice, dali svoj doprinos i na kraju krajeva preuzeli jedan deo odgovornosti, istakla je gradonačelnica Golubović.

Do sada ja LAP usvojilo 58% JLS, dok je njih 34 u procesu usvajanja te se očekuje da će, od 145 jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji, u narednom periodu usvojen LAP imati njih 118.

Kampanjom „LAP za jači integritet“ Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje na značaj usvajanja i sprovođenja LAP i poziva lokalne samouprave koje ga nisu usvojile da to učine, a građane da, aktivnim učešćem u ovom procesu, utiču na to da rad njihove lokalne zajednice bude kvalitetniji i otporniji na rizike korupcije.

Izvor: sombor.rs