fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Grad Sombor je za realizaciju usluge „Pomoć u kući” opredelio 25 miliona dinara u 2021. godini

Usluga „Pomoć u kući” se obezbeđuje licima koja usled starosti, invaliditeta ili hroničnih bolesti nisu sposobna da samostalno zadovolje osnovne lične i životne potrebe, a porodična podrška nije raspoloživa ili nije dovoljna.

Navedena usluga predstavlja oblik vaninstitucionalne zaštite, kojom se obezbeđuje korisnicima ostanak u svom domu i poznatoj socijalnoj sredini, s ciljem da se izbegne ili odloži smeštaj u instituciju kao najrestriktivniji vid zaštite.

Uslugu realizuje licencirani pružalac usluge na osnovu uputa Centra za socijalni rad Sombor.

Programom „Pomoć u kući” obuhvaćene su usluge: pomoć u obezbeđivanju ishrane (nabavka namirnica, priprema lakih obroka, napitaka), održavanju lične higijene i higijene prostora u kojem korisnik živi, pomoć u zagrevanju prostorija, pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, nabavku i nadgledanje uzimanja farmakološke terapije i mnoge druge.

Usluga je zastupljena u Gradu Somboru i svim naseljenim mestima, a istu aktivno koristi 250 lica, dok troškove delom ili u celosti snosi budžet Grada Sombora.

“Pomoć u kući” je jedna od usluga iz oblasti socijalne zaštite, koju obezbeđuje grad i koja omogućava očuvanje i unapređenje kvaliteta života njenih korisnika.

Zahtev za ostvarivanje prava na uslugu „Pomoć u kući“ se podnosi Centru za socijalni rad Sombor – Službi lokalnih prava i usluga. Deo dokumentacije Centar za socijalni rad pribavlja po službenoj dužnosti (uz saglasnost podnosioca Zahteva), a sam podnosilac je u obavezi da dostavi očitanu/fotokopiranu ličnu kartu, očitanu/ fotokopiranu zdravstvenu karticu, najsvežiji medicinski izveštaj, te dokaz o mesečnim primanjima. Navedena dokumentacija neophodna je i za članove domaćinstva podnosioca zahteva. Nakon utvrđivanja prava na uslugu, Centar za socijalni rad uput i propratnu dokumentaciju dostavlja pružaocu usluge radi realizacije iste.

Tagovi:
Pročitajte još: