Grad Sombor raspisao javne pozive za samozapošljavanje i novo zapošljavanje

Grad Sombor i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su javne pozive za dodelu subvencija za samozapošljavanje i novo zapošljavanje u 2021. godini.

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2021. godini namenjen je za lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošnjavanje iznosi 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Više informacija o Javnom pozivu netaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje, kao i uslove i način prijave možete da pogledate na sledećem linku:

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2021. godini.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2021. godini namenjen je poslodavcima u privatnom sektoru radi zapošljvanja lica iz kategorije teže zapošljivih koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Više informacija o Javnom pozivu poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih možete da pogledate na sledećem linku:

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2021. godini.