Gradsko veće o radovima na glavnom dovodniku vode Lugovo-Stapar, sufinansiranju LAG-a

Gradsko veće je na 63. sednici, održanoj 29. maja 2017. godine, prihvatilo informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća čiji osnivač je Skupština grada Sombora. Informacija sadrži aktivnosti preduzeća u periodu od 1. januara do 31. marta 2017. godine. Konstatovano je da značajna neusklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti u okviru bilansnih pokazatelja koji se odnose na ukupne prihode, ukupne rashode i neto rezultata postoji kod JKP „Vodovod“, JKP „Zelenilo“ i JKP „Prostor“.

Gradsko veće je naložilo svim JKP čiji je osnivač Skupština grada Sombora, a imaju odstupanja u odnosu na usvojeni program poslovanja za 2017. godinu, da do podnošenja izveštaja za drugi kvartal, a najdalje do podnošenja izveštaja za treći kvartal 2017. godine, realizaciju troškova po ovim osnovama, dovedu u sklad sa usvojenim planiranim iznosima na koje je Skupština grada Sombora dala saglasnost. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP, biće dostavljena nadležnom sektoru Ministarstva privrede Republike Srbije.

Stekli su se uslovi za početak radova na glavnom dovodniku vode Lugovo-Stapar, navedeno je u informaciji dostavljenoj članovima Gradskog veća i shodno tome Gradsko veće je preduzelo potrebne radnje kako bi se pristupilo izvođenju radova. Prihvaćena je ponuda JKP „Vodokanala“ prema kojoj Grad Sombor obezbeđuje 25 miliona dinara, odnosno 49,72 odsto sredstava, a „Vodokanal“ 50,28 odsto, odnosno 25.284.498,82 dinara. Lokalna samouprava će pet miliona dinara obezbediti rebalansom budžeta grada za 2017. godinu, a preostali iznos u budžetu za 2018. godinu.

Članovi Veća odobrili su sufinansiranje udruženja Lokalana akciona grupa „Panonski fijaker“, te prihvatilo informaciju o zaključenju ugovora o korišćenju gradskog građevinskog zemljišta, koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u javnoj svojini grada Sombora, sa OŠ „Branko Radičević“, Stapar. Učenici će na parceli koja je dodeljena na korišćenje saditi povrće, jednogodišnje i dvogodišnje biljke, jabučasto i koštičavo voće. Na ovaj način škola želi da doprinese razvijanju svesti učenika o učešću i doprinosu zaštiti životne sredine i održivom razvoju, kao i svesti o vlastitom položaju u prirodi.

Gradsko veće je donelo rešenja o izmenama i dopunama rešenja o imenovanju grupe za monitoring implementacije Strategije održivog razvoja grada Sombora 2014-2020., i rešenje o izmenama i dopunama rešenja o imenovanju članova radne grupe za izradu akcionih planova za 2017-2018. godinu Strategije održivog razvoja grada Sombora.

Na 63. sednici Gradsko veće je odlučilo o imovinsko-pravnim predmetima, finansijskim pitanjima i drugim pitanjima iz delokruga svog rada – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.