Gradsko veće za održavanje javnih površina u selima 50 miliona dinara

Gradsko veće je,  na 105. sednici,  usvojilo ponudu i plan rada Javnog komunalnog preduzeća „Prostor“ na poslovima uređivanja i održavanja javnih površina u somborskim selima. Vrednost poslova koju će „Prostor“ obaviti procenjena je na 50.000.000,00 dinara, o čemu je sačinjen i potpisan ugovor sa lokalnom samoupravom koja finansira održavanje javnih površina u selima.

JKP „Prostor“ će u 2018. godini održavati neaktivna groblja u gradu i selima i za navedene poslove, ugovorena vrednost poslova koju će Grad finansirati iznosi 7.000.000,00 dinara, odlučeno je na sednici Gradskog veća.

Grad će sa 12.000.000,00 dinara finansirati i službu zoohigijene koju obavlja JKP „Čistoća“, odlučeno je  na 105. sednici Gradskog veća, održanoj 19. februara 2018. godine.

Veće je razmotrilo i prihvatilo i na dalje odlučivanje Skupštini grada Sombora uputilo predlog Statuta Turističke organizacije grada Sombora.

Veće je donelo Pravilnik o kriterijumima i merilima za učešće korisnika i njegovih srodnika u ceni usluge pomoći u kući, personalne asistencije i dnevnog boravka dece, mladih i odraslih lica i na osnovu kriterijuma pravilnik za svaku  od navedenih socijalnih usluga.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.

Izvor: sombor.rs