INICIJATIVA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je Memorandum o saradnji sa predsednikom nemačke humanitarne organizacije ASB, Knutom Flekenštajnom.
Memorandumom je uspostavljena saradnja na projektu „Inicijativa za socijalnu dimenziju evropskih integracija“.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao predstavnik Republike Srbije, pravi izbor 15 socijalno devastiranih opština iz ruralnih sredina. Zadatak svake opštine će biti da izloži po tri projekta pojedinačne vrednosti do 50.000 eura sa relevantnim temama.
„Nakon prošlogodišnje inicijative o jačanju saradnje Srbije i Evropske unije u domenu socijalne zaštite i eventualnog otvaranja novih fondova Evropske unije, ovim Projektom se to nastavlja i to kroz zajedničko jačanje zemalja Zapadnog Balkana.
Zahvaljujući saradnji sa našim partnerom nemačkom humanitarnom organizacijom ASB u prilici smo da pored našeg sistematskog rada na unapređenju sistema socijalne zaštite, ojačamo 15 devastiranih opština u Srbiji, pružimo šansu da iskažu svoje potrebe i nedostatke i kasnije implementacijom osete značajan napredak.
Republika Srbija i ministarstvo na čijem sam čelu nastaviće rad na unapređenju sistema socijalne zaštite i poboljšanju kvaliteta pružanja socijalnih usluga“, rekao je Đorđević.
Ministar se posebno zahvalio nemačkoj strani na želji da pomogne Srbiji u 15 socijalno devastiranih opština iz ruralnih sredina, što i jeste cilj Vlade Republike Srbije da sve opštine budu podjednako razvijene.
Molimo udruženja građana sa teritorije opštine Apatin i druge NVO organizacije da se prijave. Predlozi projekata se šalju u parterstvu sa CSR. Dodatne informacije i detalji konkursa u CSR. Kontakt osoba Nikolina Sučević.

Izvor: www.minrzs.gov.rs/