Istorija najvišeg političkog organa u Somboru: Nakon Turaka vraća se sjaj kultnoj znamenitosti svih građana!

Za stalno sedište Bačko-bodroške županije, Sombor je proglašen 1786. godine.

U 15. veku zasedanja skupštine Bordoške županije održavala su se tek ponekad.

Posle povlačenja turaka počinje spajanje Bodroške i Bačke županije, a u 18. veku zasedanja skupštine postaju sve češća.

Izgradnja gradske skupštine započela je sredinom 18. veka na mestu današnje zgrade Arhiva. 

Nakon prvog propalog pokušaja izgradnje, pod rukovodstvom inženjera Antona Bauera zdanje je završeno 1808, a zgrada je potpuno bila gotova krajem sledeće 1809 godine. U nju su tada premeštene sve županjske službe, a među Somborcima se za gradsku zgradu ubrzo odomaćio mađarski naziv “Varmeđa”.

Zgrada je imala skromnu fasadu, sa kupolom  čiji je spoljni deo završen u vidu konzola. Zgrada nije imala dva bočna tornja.

Dograđivanje i obnova zgrade Županije započeti su polovinom 1880. godine. Stara fasada je potpuno zamenjena novom, dekorativnijom u stilu eklektizma, izgrađena su dva bočna tornja, a dograđen je i zadnji deo zgrade, koja je dobila konačni pravougaoni oblik. U dvorištu je postavljena fontana.

Stočna pijaca koja se u to vreme, prema starom običaju održavala na pijačnom trgu kraj Županije, izmeštena je. Okolo zgrade je uređen park sa dominantnim sadnicama četinara Tise,a  ispred samog zdanja zasađen je veliki broj sadnica Platana i australijskog Koprivića.

Po konačnom završetku, dogradnje 1882, zgrada Županije imala je 200 različitih prostorija, odaja i sala. U velikoj, svečanoj sali županijske skupštine, postavljena je februara 1898. impozantna slika Ferenca Ajzenhuta “Bitka kod Sente”, naslikana uljanom tehnikom na jednodelnom platnu u bogatom pozlaćenom ramu. 

U zdanju Županije danas je sedište Skupštine grada, gradske uprave, okruga i državnih institucija.

Preuzeto: Srbija Danas