Izgradnja kanalizacije otpadnih voda

Kako bi se sačuvale asfaltne površine prilikom izgradnje kanalizacije otpadnih voda, u ulici Filipa Kljajića, radnici JKP “Vodokanal” Sombor sektora Servisa, izvršili su pripremne radove za provlačenje cevi kanalizacije, podbušivanjem asfaltne površine kod kružnog toka.
Takođe, tokom današnjeg dana, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji elektro-ormara crpne stanice mulja, kao i povezivanje na SKADA sistem na Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda.
Radnici sektora Baždarnice tokom ove nedelje nastaviće sa planskom zamenom vodomera u domaćinstvima, te ovom prilikom apelujemo na potrošače koji u svojim poštanskim sandučićima pronađu obaveštenje od naših radnika o pokušaju zamene vodomera, da se jave na navedeni broj telefona.