Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u APV u 2020. godini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autnomnoj Pokrajini Vojvodini u 2020. godini.
Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 33 miliona dinara, po nacionalnim manjinama – nacionalnim zajednicama:
Rok za podnošenje prijava je 11. mart 2020. godine.
Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za unapređivanje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica se mogu prijaviti isključivo podnosioci prijave, koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.
Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, a naročito za: očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata; zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa; stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti; negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva; predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja; književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala kao i saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.
Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.