JKP “Zelenilo” na više lokacija saniralo elementarnu nepogodu

Usled sinoćnog jakog olujnog vetra, na više lokacija, došlo je do elementarnih nepogoda. Naime, tokom noći, brzom intervencijom dežurnih ekipa Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, sanirana je elementarna nepogoda na uglu ulica Skopljanska i Radišićeva, dok je u toku prepodneva, drvo palo na jedno domaćinstvo, gde su radnici Odeljenja za održavanje parkovskog i javnog zelenila brzom reakcijom uklonili palo drvo.

Radnici RJ „Održavanje javne rasvete“, vršili su zamenu dotrajalih sijalica duž Apatinskog puta iz pravca Sombora, dok je košenje zelenih površina nastavljeno planiranom dinamikom na više lokacija.