JKP “Zelenilo” na više lokacija saniralo elementarnu nepogodu

Usled sinoćnog jakog olujnog vetra, na više lokacija, došlo je do elementarnih nepogoda. Naime, tokom noći,…