Još četiri moderna stajališta za Opštinu Apatin

Na javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukrure opština Apatin je konkurisala za sredstva namenjena za realizaciju projekta solarnih autobuskih stajalista, te na osnovu istog dobila 3.974.016, 00 miliona dinara.

Po rečima predsednika Opštine Apatin Milana Škrbića, navedena sredstva su dovoljna za realizaciju 4 solarna autobuska stajališta uz učešće lokalne samouprave od 21% ukupne investicije: “Ta solarna stajališta imaju mini solarne elektrane od 1 kwh snage, rasvetu, reklamni panel, sos pozive, video nadzor, punjače za mobilne telefone, te mogućnost ugradnje merača brzine i broja vozila.

Prošle godine realizovana su 3 ovakva stajališta i to u Sonti, Prigrevici i Svilojevu. Naredne godine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku građevinarstvo i saobraćaj biće realizovana 4 ovakva stajališta od čega 3 u Apatinu i jedno u Kupusini, čime ćemo zadovoljiti ceo Apatin i sva naseljena mesta koja pripadaju apatinskoj opštini“, rekao je Škrbić.

Obzirom da su najčešći korisnici autobuskog prevoza uglavno đaci, na ovaj način se pre svega podiže nivo bezbednosti u saobraćaju kao i opšti kvalitet života i prate svetski trendovi u smislu korišćenja obnovljih izvora energije.