Kerleuterije i japonike zasađene na Selenči

Nastavljajujući akciju prolećne sadnje i ozelenjavanja Sombora, radnici JKP „Zelenilo“ Sombor su posadili nešto više od 30 sadnica različitih drvnih i žbunastih vrsta u Ulici Slaviše Vajnera Čiče. Posađeno je 10 kerleuterija, isto toliko ukrasnih keria japonika, 3 karagana i 10 javora, tako da će sada prostor između zgrada u bloku E na „Novoj Selenči“ biti oplemenjen na pravi način.

Prošle godine je u blizini, kod dečijeg igrališta između Ul. Prote Mateje Nenadovića i Milete Protića, izvedena slična akcija i tom prilikom je posađeno 150 sadnica oko igrališta.

Od početka godine već su izvedene akcije sadnje novih sadnica bođoša u Radišićevoj ulici (35 kom.), na Trgu Republike (10), u Ulici 21 Oktobra (pedesetak), kao i u Ulici Rade Končara, gde je posađeno dvadesetak koprivića.

Na taj način „Zelenilo“ nastoji da očuva i unapredi tradiciju Ravangrada kao jednog od najzelenijih i najuređenijig gradova na ovom području – navodi se u dopisu JKP Zelenila.