Koncept uvođenja procesa digitalne participacije građana za urbanističke i prostorne planove na primeru Sombora

Koncept za uvođenje procesa digitalne participacije za urbanističke i prostorne planove na nivou lokalnih samouprava, na primeru grada Sombora, prezentovan je juče,  12.09., u zgradi lokalne samouprave.

Dokument za uvođenje digitalne participacije građana, je izradila nemačka firma „Tetraedar“, na osnovu Memoranduma koji su u aprilu  potpisali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,  Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju  i  razvoj – GIZ (u okviru „Ambero“ projekta) i grad Sombor.

Gradonačelnica Dušanka Golubović, pozdravila je prisutne, mr Đorđa Milića, pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i  infrastrukture, Draganu Živković iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije, Harolda Milera, vođu tima „Ambero“ projekta i njegove saaradnike, dr Štefana Vilforta, generalnog direktora nemačke firme „Tetraedar“ koja je izradila koncept, Klaru Danilović i Igora Miščevića, predstavnike Stalne konferencije gradova i opština.

Pomoćnik ministra mr Milić, je naveo da je primena navedenog koncepta ideja Ministarstva iz 2014. godine i da je svrha njegove primene efikasniji sistem planiranja.

„Reč je o sistemski važnom koraku koji nas uvodi u novo digitalno okruženje i novoj komunikaciji između svih učesnika“, kazao je Milić i dodao da je pri tome najvažnije zaštititi javni interes.

Osnova za izradu koncepta koji je prezentovao dr Vilfort, bila je postojeća praksa u Somboru i Srbiji u odnosu na praksu u Nemačkoj, u kojoj se koncept primenjuje.

Reč je o aplikaciji koja bi građanima bila dostupna na internet stranici grada i na osnovu koje bi oni mogli da se blagovremeno informišu o urbanističkim i prostornim planskim dokumentima, kao i da ostave svoje primedbe ili komentare.

„Ovo je samo prvi korak ka realizaciji koncepta koji je u suštini uputstvo građanima koji koriste internet, na koji način da pristupe planskom dokumentu i da ostave komentar“, zaključila je gradonačelnica Dušanka Golubović.

Prezentaciji su prisustvovali i Miroslav Kovačić, čaln Gradskog veća za komunalnu delatnost i investicije, načelnica Gradske uprave Helena Roksandić Musulin, sa saradnicima i arhitekte i planeri Javnog komunalnog preduzeća „Prostor“.

Koncept digitalne participacije na primeru grada Sombora biće prezentovan u drugim gradovima u Srbiji, a potom u narednim godinama sledi prilagođavanje aplikacije, sprovođenje pilot projekta u Somboru i poslednji i četvrti korak implementacija u Srbiji.

Izvor: sombor.rs